TT Trump cam kết sẽ ‘chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa’ sau phán quyết trắng án của ông Sussmann