Tư lệnh Ngũ Giác Đài tiết lộ số lượng drone xâm nhập ‘đáng báo động’ ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico

‘Số lượng các cuộc xâm nhập là một vấn đề đáng báo động đối với tôi.’