Từ vô thần sang tín thần, người họa sĩ vẽ thiên giới và khơi dậy thiện lương: ‘Thần và Phật thực sự tồn tại’