Ngày của Cha vắng bóng cha

Hai chị em sống ở Hoa Kỳ và Úc đoàn tụ sau 8 năm