Tuần dương hạm của Trung Quốc và chiến hạm của Nga được phát hiện gần Alaska