Vì sao một công ty công nghệ sinh học do ĐCSTQ hậu thuẫn được hoạt động ở nhiều thành phố Hoa Kỳ?