Từng tuyệt vọng vì trầm cảm, đạo diễn nổi tiếng Nam Hàn đã cải biến vận mệnh nhờ đọc cuốn Thiên thư