Twitter xóa video Tổng thống Mỹ chia sẻ về thuốc trị Covid-19