Úc: Cá voi lưng gù phi thân điêu luyện trên mặt nước ngay trước mắt du khách