Úc chuyển bệnh nhân COVID-19 đến các trại cách ly tập trung