Úc: Pin Lithium-Ion gây ra 12,000 vụ cháy mỗi năm tại các cơ sở xử lý chất thải

Một cơ quan trong ngành quản lý chất thải của Úc đang kêu gọi chính phủ hành động do số lượng các vụ cháy bắt đầu gia tăng trên khắp đất nước.