Ukraine: Cư dân Kherson ở cả hai bên bờ sông sơ tán sau vụ vỡ đập thủy điện