Philippines : Núi lửa Mayon phun trào dung nham, hàng chục ngàn người được cảnh báo sơ tán