Ukraine phát hiện thêm 40 triệu USD trong vụ gian lận mua vũ khí

Quốc gia bị chiến tranh tàn phá này đã tuyên bố hủy bỏ tiến trình mua sắm vũ khí trong bối cảnh tình trạng tham nhũng đang diễn ra.