Ứng cử viên thị trưởng Toronto lấy cụm từ của ông Tập làm lý do tranh cử