Ứng cử viên Tổng thư ký Michigan: ‘Các cuộc bầu cử không an toàn là mối đe dọa cho đất nước và an ninh quốc gia’