Ứng dụng Truth Social của cựu TT Trump sẵn sàng ra mắt, hoàn thành thử nghiệm beta