United Airlines ‘chuẩn bị’ yêu cầu hành khách có bằng chứng chích ngừa nếu Tổng thống Biden ra sắc lệnh