Ủy ban 06/01 nhắm vào các nỗ lực của ông Trump để tác động đến cơ quan lập pháp và tổng thư ký các tiểu bang