Ủy ban Hạ viện điều tra Học viện Công nghệ Georgia vì nghi ngờ hợp tác với trường đại học liên kết với quân đội Trung Quốc

Bức thư viết: “Viện công nghệ này đã hợp tác với Đại học Thiên Tân và ít nhất một tổ chức khác có liên kết với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc để phát triển các công nghệ nhạy cảm.”