Ủy ban Hoa Kỳ yêu cầu IOC làm nhiều hơn cho tay vợt Trung Quốc Bành Soái