Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho một học viên Pháp Luân Công