Ủy viên FCC muốn đóng ‘lỗ hổng’ cho phép các công ty viễn thông có trụ sở tại Trung Quốc truy cập các mạng lưới của Hoa Kỳ