Vaccine do Trung Quốc sản xuất kém hiệu quả ở nước ngoài