Vài điều mà chúng ta học được từ một cuốn sách giáo khoa thời xưa

Khi dạy các con cách đọc và viết, bạn hãy cân nhắc sử dụng một số phương pháp đã nuôi dưỡng các bậc cha mẹ của ‘Thế hệ Vĩ đại nhất’.