Lời nói đầu

Trong dòng chảy dài của lịch sử Trung Hoa, Sáng Thế Chủ thông qua các bậc Thánh Hoàng, chân nhân, danh thần, chiến thần, thi tiên…, vì con dân Hoa Hạ mà khai sáng hoàn cảnh sinh tồn, quy phạm tiêu chuẩn đạo đức, nội hàm tư tưởng phong phú, đặt định văn hóa chính thống, kiến lập thể chế lập quốc; Đồng thời thông qua chúng sinh của các triều đại nơi thiên quốc hạ thế kết duyên, mà dung nhập các nền văn hóa thiên quốc khác nhau vào Trung Hoa đại địa, diễn giải và làm phong phú văn hóa Thần truyền ở Trung Hoa.

Vũ đài Thần Châu Trung thổ tuy lớn, nhưng khó có thể dung chứa tất cả chúng sinh các thiên triều vũ trụ tại một nơi. Lịch sử 5,000 năm của Hoa Hạ tuy dài, cũng không thể bao quát toàn cảnh của vở kịch để triển hiện trong một đời. Vậy nên mới có ở Trung Quốc với mỗi triều thiên tử, là một triều dân chúng, một triều văn hóa, một triều phục sức, một triều phong thổ nhân tình, một triều đặc điểm nội hàm, hết sức đa dạng, sáng như Ngân Hà, lan xa tới tứ hải, uy chấn tám phương, trở thành Văn hóa Thần truyền huy hoàng 5,000 năm xán lạn.

Văn hóa Thần truyền, tức là văn hóa truyền thống Trung Hoa, hay còn gọi là văn hóa chính thống.

Trên thế giới này, tất cả các dân tộc đều phụng tiên kính tổ, bất kỳ quốc gia nào cũng trân trọng và tôn kính nền văn hóa của quốc gia mình. Với thiên phú Thần truyền, được Trời ưu ái, lịch sử và văn hóa 5,000 năm kinh thiên vĩ địa của Trung Hoa đại địa được ghi chép lại đầy đủ không đứt đoạn, xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân loại.  Tuy nhiên, trong mấy chục năm trở lại đây, trên mảnh đất Thần châu rộng lớn ấy, văn hóa chính thống đã bị xuyên tạc, vu khống, nhục mạ, khiến người dân quên mất tổ tiên của chính mình, huỷ diệt và cắt đứt nguồn gốc của dân tộc Hoa Hạ.

Với tâm ý thành kính và kính ngưỡng, cùng với chí nguyện khôi phục nguồn cội chân chính, chúng tôi đã tuyển chọn hơn 20 nhân vật có cống hiến to lớn nhất cho nền văn hóa Thần truyền huy hoàng 5,000 năm, và tổng hợp thành loạt bài “Nhân vật Thiên cổ anh hùng”.

Tổ nghiên cứu “Nhân vật Thiên cổ anh hùng” của Văn hóa Thần truyền huy hoàng 5,000 năm

Ngày 28 tháng 3 năm 2016

Học Hải biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn