Lịch sử Trung Quốc như vở kịch được kỳ công xây dựng