Văn hóa thần tượng của Trung Quốc gặp trở ngại khi Bắc Kinh mở rộng trấn áp Internet