Vàng giao dịch ở mức giá cao kỷ lục gần 2,150 USD giữa những kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất

Phần lớn các nhà giao dịch lãi suất chỉ mong đợi việc cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu.