Dự báo kinh tế năm 2024: Việc cắt giảm lãi suất tiềm năng có thể có ý nghĩa gì ​trong bối cảnh vàng tăng giá

Vàng đã tăng mạnh trong quý 4 và điều đó thường đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn.