Vanuatu: Núi lửa dưới đáy biển phun trào, chính quyền cảnh báo người dân giữ cảnh giác