Vẻ đẹp truyền cảm hứng: Vườn bách thảo California này dành tặng tới 7,000 pound sản vật tươi cho ngân hàng thực phẩm địa phương mỗi năm