Cảm nhận của hai giáo viên sau khi đọc bài viết ‘Vì sao có nhân loại’: Cuộc sống này là một khảo nghiệm