Vẽ tranh lịch sử trên hành trình dẫn dắt và nâng cao đạo đức nhân loại

Giới thiệu tác phẩm đạt giải của nghệ sĩ Đài Loan Giang Hân Nho.