Vermont trở thành tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ yêu cầu các công ty dầu mỏ bồi thường thiệt hại do khí hậu

Thống đốc Vermont Phil Scott cho biết ông đã cho phép ‘Đạo luật Siêu quỹ Khí hậu’ trở thành luật mà không cần chữ ký của ông.