Vì sao một người ăn xin thấp hèn lại có thể trở thành Đề đốc thủy lục?