Văn hóa truyền thống: ‘Tam cương ngũ thường’ và ‘Tam tòng tứ đức’