Vì sao ông Robert F. Kennedy Jr. nói rằng ông sẽ không ra tranh cử với cựu Tổng thống Donald Trump