[Video] 9 sự việc bất thường xảy ra tại Trung Quốc