Video: Lũ lụt nhiều nơi tại Trung Quốc, người dân biểu tình phản đối chính quyền