Video Zoom bị rò rỉ tiết lộ các quan chức bệnh viện thảo luận về chiến thuật gây sợ hãi về dịch COVID-19