Trung Quốc quân sự hóa các đảo ở Biển Đông gây ra ‘đủ mọi vấn đề’ cho Mỹ và đồng minh