Việc ĐCSTQ quân sự hóa các đảo ở Biển Đông đánh dấu sự ‘thay đổi đáng kể’ trong cán cân quyền lực ở khu vực