Việc gỡ bỏ thuế quan Trung Quốc phức tạp hơn sau chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi