Việc Pháp rút quân khỏi Niger có thể gây nguy hiểm cho lực lượng an ninh của Hoa Kỳ ở Tây Phi

Paris dự kiến sẽ rút 1,500 quân vào cuối năm nay và điều này có thể khiến lực lượng Mỹ gồm 1,100 quân nhân đóng tại đó rơi vào tình trạng lấp lửng.