Gói viện trợ trị giá 8 tỷ USD của Liên minh Âu Châu dành cho Ai Cập gây tranh cãi

Một phần của thỏa thuận này là nhằm ngăn chặn dòng người di cư sang châu Âu nhưng các tổ chức giám sát cho rằng thỏa thuận này đã coi nhẹ tiểu sử và hành vi áp bức nhân quyền của chính phủ Tổng thống El-Sisi.