Việt Nam chấp thuận vaccine Sinopharm của Trung Quốc để sử dụng chống lại COVID-19