Việt Nam chi gần 620 triệu USD nhập cảng thịt heo, Sài Gòn đề nghị chi 533 tỉ đồng hỗ trợ học phí học kỳ 2