Việt Nam: Kết quả giải trình tự gene 22 ca nghi nhiễm biến chủng Omicron ở Hà Nội