Việt Nam khôi phục lại đường bay quốc tế, Hải Phòng dừng tuyển dụng với người chưa chích đủ 2 liều vaccine COVID-19